Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξωτερικών χώρων

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕ:

  • ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
  • ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ
  • ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
  • ΨΥΛΛΟΥΣ
  • ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ
  • ΠΟΝΤΙΚΙΑ
  • ΣΚΝΙΠΕΣ
  • ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
  • ΜΥΓΕΣ κ.α.
1.) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 50.00 ευρω

2.) ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΛΙΚΕΣ κλπ)

(Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ)